România, Județul Mureș, Tîrgu Mureș, Str. Horia nr. 21
+4 0769041200
office@neoprivacy.ro

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM

Privacy is a right, NeoPrivacy is a curr€ncy.

 • DESPRE NOI

Având în vedere dezvoltarea tehnologică din ultimii zece ani, proiectele echipei noastre au la bază convingerea noastră că „protecția datelor cu caracter personal este un drept și că datele personale în era tehnologică au devenit o monedă”, astfel că prin activitatea noastră ne propunem să creștem semnificativ nivelul de conștientizarea a operatorilor și a persoanelor vizate cu privire la importanța și valoarea datelor personale. La începutul anului 2018, NeoPrivacy și-a lansat oferta de servicii pentru companiile din România, oferind soluții  pentru conformitate și implementarea GDPR, precum și servicii de audit  și traininguri specializate pentru DPO și alți specialiști în domeniul protecției și securității datelor. În 2019, NeoPrivacy România a lansat primul portal web românesc dedicat exclusiv comunității profesioniștilor din domeniul protecției datelor și securității informațiilor (https://dpo-net.ro), promovând informații, resurse utile și traininguri online.

 • SERVICII PERSONALIZATE

Fiecare client are particularitățile sale astfel că adaptăm fiecare program de consultanță în funcție de rezultatele auditului preliminar.

 • ABORDARE SISTEMATICĂ

Programul de consultanță este construit modular, într-un mod logic, și permite o abordare sistematică și eficientă.

 • TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

În cadrul programului de consultanță punem accent pe transferul de cunoștințe și instruirea personalului.

 • EVALUĂRI PERIODICE

Din evaluările preliminare și cele de final analizăm împreună cu fiecare client evoluția, gradul de conformare și vulnerabilitățile existente.

 • ECHIPA CU EXPERTIZĂ PLURIDISCIPLINARĂ

Echipa noastră este compusă din 6 CONSULTANȚI, specialiști în implementarea GDPR și securitatea informațiilor și care au competențe în diverse domenii de activitate, cum ar fi: drept / științe juridice, resurse umane, marketing, evaluare de riscuri, securitate cibernetică, iar dintre domeniile în care activează clienții noștri amintim: societăți comerciale (asigurări și brokeraj, producție, comerț direct și online, agricultură, servicii hoteliere, site-uri de prezentare, site-uri jurnalistice, organizatori de evenimente cu prezența fizică a organizatorilor / participanților și / sau online / exclusiv online), instituții publice (primării mici, medii și mari), instituții sanitare/medicale (spitale, policlinici, cabinete medicale individuale), instituții de învățământ de stat sau private, de orice nivel sau ONG-uri.

Echipa noastră a acumulat o vastă experiență în protecția și securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv anterior punerii în aplicare a Regulamentului 679/2016, experiență pe care acum o folosește în toate serviciile pe care le oferă clienților pentru implementarea corectă a prevederilor GDPR.

GARANȚII DE COMPETENȚĂ ALE ECHIPEI NOASTRE

 • Toți membrii echipei noastre sunt absolvenți de studii superioare / masterat / studii postuniversitare în specialitatea studiilor de bază (studii juridice, marketing, IT, resurse umane, management, științe economice, științe politice etc.).
 • Toți membrii echipei noastre au absolvit cursuri acreditate de protecția datelor cu caracter personal.
 • Toți membrii echipei noastre au absolvit cursuri autorizate / acreditate privind formarea profesională continuă a adulților.
 • Compania NeoPrivacy pune accent pe calitate serviciilor și pe siguranța datelor prelucrate, obținând certificare ISO 9001:2015 și ISO 27001:2013

GARANȚII DE CONFIDENȚIALITATE ALE ECHIPEI NOASTRE

 • Toți membrii echipei noastre semnează și respectă întocmai acorduri de confidențialitate pentru fiecare client în parte.
 • Toți membrii echipei noastre păstrează confidențialitatea listei noastre de clienți.
 • Toți membrii echipei noastre păstrează confidențialitatea listei de activități personalizate pentru fiecare client în ce privește implementarea GDPR.

GAMĂ COMPLETĂ DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ

 • Implementare principii GDPR
 • Consultanta si asistenta privind implementarea SCIM
 • Consultanță implementare și certificare ISO / Directiva NIS
 • GDPR mystery shopping
 • Servicii externalizare DPO
 • DPO coaching
 • Monitorizare riscuri de securitate informatică
 • Cursuri de specializare și instruire GDPR și securitatea informațiilor
 • Audit GDPR și măsuri tehnice și organizatorice
 • Managementul incidentelor de securitate
 • Consultanță dezvoltare software
 • Audit tehnic si de conformitate pentru website-uri
 • Audit de securitate fizică
 • Audit de securitate informatică (ISO / Directiva NIS)
 • Analiza de impact (DPIA)
 • Cursuri PECB cu certificare internațională
 • Produse și servicii digitalizare

DESCARCĂ OFERTA GENERALĂ DE PREȚ

ACTIVITĂȚI CUPRINSE ÎN PACHETUL STANDARD DE CONSULTANȚĂ “IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM

Conform Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, art. 2 „Conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsuri necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial”.

Echipa Neoprivacy este compusă din specialiști în diverse domenii de activitate care au dobândit și competențele necesare acordării de consultanță și de asistență conducătorilor instituțiilor publice, Membrilor Comisiei de Monitorizare, precum și angajaților din sistemul public, pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligației legale a acestora privind dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCIM la nivelul instituțiilor în care își desfășoară activitatea.

Scopul standardelor controlului intern managerial este de a crea un model de control intern/managerial uniform şi coerent care să permită comparații între entități de același fel sau în cadrul aceleiași entităși, la momente diferite; de a face posibilă evidențierea rezultatelor entității şi a evoluției sale; de a constitui un sistem de referință în raport cu care se evaluează sistemele de control intern/managerial și se identifică zonele și direcțiile de schimbare.

Mai jos regăsiți cele 16 standarde de control intern managerial.

 1. Etică și integritatea
 2. Atribuţii, Funcţii, Sarcini
 3. Competență, performanță
 4. Structură organizatorică
 5. Obiective
 6. Planificarea
 7. Monitorizarea performanțelor
 8. Managementul riscurilor
 9. Proceduri
 10. Supravegherea
 11. Continuitatea activității
 12. Informarea și comunicarea
 13. Gestionarea documentelor
 14. Raportarea contabilă și financiară
 15. Evaluarea sistemului de control intern managerial
 16. Auditul intern

Standardele de  control  intern/managerial reprezintă,  pe  de  o  parte,  un  ansamblu  de reguli minimale de management, pe care entităţile publice trebuie să le urmeze, iar pe de  altă parte,  criterii  în  raport  cu  care  se  evaluează calitatea  sistemelor  de  control  intern ale entităţilor publice. Controlul intern în entităţile publice trebuie înţeles prin prisma caracteristicilor specifice a acestora, respectiv:

 • îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 • modul în care se utilizează fondurile publice;
 • importanța procesului bugetar;
 • răspunderea conducerii entiăţii cu privire la implementarea sistemului de control intern.

Pachetul de servicii SCIM oferite de Neoprivacy cuprinde:

 • Analiza stadiului implementării SCIM și formularea de recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • Asistență oferită conducătorilor instituțiilor publice, Membrilor Comisiei de Monitorizare, precum și angajaților din sistemul public pentru remedierea deficiențelor constatate;
 • Consultanță și asistență privind actualizarea / întocmirea dovezilor privind îndeplinirea cerințelor celor 16 standarde SCIM;
 • Consultanță și asistență oferită conducătorului entității publice privind atribuirea responsabilităților de evaluare a controlului intern managerial conducătorilor compartimentelor;
 • Consultanță și asistență oferită conducătorului entității publice privind elaborarea de politici, planuri și programe pentru atribuirea corespunzătoare a responsabilităților de evaluare a controlului intern managerial conducătorilor compartimentelor;
 • Consultanță și asistență pentru întocmirea / actualizarea Registrului de riscuri;
 • Consultanță și asistență privind întocmirea Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie;
 • Consultanță și asistență privind completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial;
 • Consultanță și asistență privind întocmirea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării;
 • Consultanță și asistență oferită conducătorului entității publice privind elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie;
 • Consultanță și asistență privind armonizarea SCIM cu prevederile GDPR privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Sesiuni de instruire a personalului privind îndeplinirea atribuțiilor care le revin în implementarea SCIM.
gazduire wordpress gazduire magazin online gazduire web wordpress gazduire domeniu gazduire site gazduire web web hosting gazduire web romania hosting romania domenii web inregistrare domenii server vps servere vps gazduire vps reseller gazduire web