România, Județul Mureș, Tîrgu Mureș, Str. Horia nr. 21
+4 0769041200
office@neoprivacy.ro

Renunțăm sau nu la măsurarea temperaturii clienților la intrarea în spațiile comerciale?

Privacy is a right, NeoPrivacy is a curr€ncy.

Renunțăm sau nu la măsurarea temperaturii clienților la intrarea în spațiile comerciale?

Ultimele două săptămâni, începând cu 14 mai 2020, au fost, atât pentru operatorii economici cât și pentru persoanele fizice, asaltate de modificări legislative (hotărâri CNSU, legi, hotărâri de guvern și ordine ale mai multor ministere), scandaluri în mass-media și online precum și de articole din surse mai mult sau mai puțin credibile care au inflamat opinia publică, de cele mai multe ori inutil, creând o stare de confuzie generalizată.

Trecerea de la starea de urgență la starea de alertă a introdus măsuri mai restrictive, hotărârea de instituire a stării de alertă aducând obligații suplimentare pentru categoria angajaților, vizitatorilor și clienților.

Încercăm în cele ce urmează să urmăm firul logic al publicării legislației incidente și să vedem dacă măsurile luate de către autorități duc într-adevăr spre relaxarea totală sau nu și să răspundem în mod informat la întrebarea dacă renunțăm sau nu la măsurarea temperaturii clienților la intrarea în spațiile comerciale?

Prin Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 s-a stabilit în sarcina instituțiilor publice și a operatorilor economici “care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, măsuri pentru organizarea activității, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3oC;
c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.

Așadar, începând cu data de 15 mai 2020, la intrarea în supermarketuri s-a organizat triajul epidemiologic prin măsurarea temperaturii clienților. Modalitatea de efectuare a triajului, personalul însărcinat cu aceste atribuții, cozile interminabile de la intrare au inflamat opinia publică, ridicându-se întrebări cu privire la respectarea protecției datelor personale precum și la faptul dacă această activitate este una medicală sau nu.

Pe 15 mai a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care stabilește la articolul 13:
Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:
a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
b) obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru non-contact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

În așteptarea ordinului comun menționat de către Legea nr. 55/2020, trei zile mai târziu, pe 18 mai 2020, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul României și prin care a încetat aplicabilitatea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Hotărârea de guvern, în Anexa 3, Măsuri din 18 mai 2020 pentru diminuarea impactului tipului de risc permite activitatea spațiilor comerciale sub 15.000 mp, activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului precum și activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.

Totodată, la articolul 9 se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Între precizarea clară a măsurării temperaturii la intrarea în spațiul comercial din Hotărârea 24 a CNSU și textul din Hotărârea de Guvern 394/2020 precum și cel din Legea 55/2020, constatăm dispariția obligației de măsurare a temperaturii clienților, rămânând în sarcina spațiilor comerciale verificarea purtării măștilor și a dezinfectării mâinilor. Hotărârea de Guvern menține obligativitatea triajului epidemiologic prin măsurarea temperaturii doar pentru angajați și vizitatori.

Am putea considera clienții ca fiind asimilați categoriei vizitatori”? Textul Ordinului nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă publicat pe data de 22 mai 2020, confirmă că nu sunt asimilați vizitatorilor.

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne (emis în baza art. 13 din legea 55/2020), apărut după o săptămână de incertitudine pentru operatorii economici și angajatori, stabilește la art. 1 că “pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”, iar la art. 2 că “pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexă.” Dar Instrucțiunile fac referire la spațiile comerciale doar la categoria de măsuri generale: “Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații.” În partea vizând triajul epidemiologic din Instrucțiuni se face referire doar la triajul personalului angajat, pentru alte persoane decât personalul angajat stabilind următoarele:
a) Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.
b) În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.
c) Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.

Din interpretarea dispozițiilor de mai sus reiese clar faptul că “alte persoane decât personalul angajat” sunt vizitatorii ocazionali (colaboratori, organe de control, curieri) nicidecum clienții spațiilor comerciale.

Concluzii

Legislația în vigoare în acest moment nu obligă operatorii economici să efectueze triajul epidemiologic prin controlul temperaturii la intrarea în spațiile comerciale. Avem în continuare obligația de a purta masca, de a respecta distanțarea socială, de a dezinfecta mâinile la intrare. Dacă este corect sau nu, dacă riscurile de a te îmbolnăvi într-un supermarket sunt mai mici decât în alte locuri unde este obligatoriu controlul temperaturii, dacă este o scăpare a autorităților, urmează să vedem. Cert este că, până la apariția unei eventuale modificări legislative, supermarketurile nu ne vor mai măsura temperatura.

Trebuie însă, ca indivizi, să vedem dincolo de litera legii și să analizam spiritul acesteia și, în concret, mesajul pe care vrea legiuitorul să îl transmită operatorilor economici, autorităților administrative și mai ales populației. Este vorba de responsabilizare și amprenta pozitivă sau negativă pe care o putem lăsa asupra întregii comunități în care trăim. Dispariția categoriei de clienți din lege nu înseamnă automat o relaxare a măsurilor, accentul punându-se pe implicarea societății până la nivel de individ.

gazduire wordpress gazduire magazin online gazduire web wordpress gazduire domeniu gazduire site gazduire web web hosting gazduire web romania hosting romania domenii web inregistrare domenii server vps servere vps gazduire vps reseller gazduire web